ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletเกี่ยวกับโรงเรียนเตรียมทหาร
bulletการสอบคัดเลือก
bulletข้อพิจารณาและคำแนะนำ
dot
dot
bulletตารางรวมหลักสูตร
bulletหลักสูตรอยู่ประจำตลอดปี
bulletหลักสูตรเสาร์-อาทิตย์ ตลอดปี
bulletหลักสูตรเสาร์-อาทิตย์ เทอม 1
bulletหลักสูตรเสาร์-อาทิตย์ เทอม 2
bulletหลักสูตรไปรษณีย์
bulletหลักสูตรเข้าค่ายตุลาคม
bulletหลักสูตรเข้าค่ายมีนาคม
dot
dot
bulletโรงเรียนเตรียมทหาร
bulletโรงเรียนนายร้อย จปร.
bulletโรงเรียนนายเรืออากาศ
bulletโรงเรียนนายเรือ
bulletโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
dot

dot
dot
dot
bulletClik ดูรูปทั้งหมด
ประวัติสถาบัน

   สถาบันกวดวิชา A.N.A.P. เริ่มก่อตั้งโดยพลโท เศรษฐ์ภณ นาวาเจริญ และได้รับเกียรติจาก

        พลโท ไพบูลย์ สิรยากร          (อดีตผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร)       เป็นประธานที่ปรึกษา    

        พลเรือโท ประชุม อารีรอบ      (อดีตรองผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร) 

        พลอากาศตรี ถาวร จุลวุฒิ       (อดีตผู้บัญชาการ กรมนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหาร)          

        พลตำรวจตรี เจือ จันทร์เพ็ญ    (อดีตรองผู้บัญชาการศึกษา กรมตำรวจ)   

                 เมื่อพลโท เศรษฐ์ภณ นาวาเจริญ   เรียนจบจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ท่านได้เล็งเห็นความสำคัญ

ของการศึกษา     เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนที่มีความตั้งใจสอบเข้าโรงเรียนทหารและตำรวจได้สำเร็จตามความมุ่งหวัง 

สถาบัน  A.N.A.P.  จึงได้ก่อตั้งและดำเนินงานด้านโรงเรียนกวดวิชาเข้าทหารและตำรวจมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 เป็นต้นมา

และที่สำคัญท่านเคยเป็น   อาจารย์สอนนักเรียนนายร้อยรวมระยะเวลา  17 ปี  จากการสะสมประสบการณ์ต่าง ๆเป็นเวลานาน

และเจตนารมณ์ที่ต้องการให้ลูกศิษย์ A.N.A.P. สอบติดตามความใฝ่่ฝันทุกคนด้วยหลักสูตรที่หลากหลายครบทุก 4 เหล่าทัพ

และเป็นสถาบันที่มี สถิติการสอบเข้าได้มากที่สุดทุกปี          อีกทั้งเป็นสถาบันที่อยู่ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ 

ทำให้  A.N.A.P. ได้รับความสนใจจากนักเรียนจำนวนไม่น้อยที่อยากจะสอบเข้าเรียนในสายทหารและตำรวจ  โดยในแต่ละปี

มีลูกศิษย์เรียนกวดวิชากับ  A.N.A.P. กว่าพันคน จากหลักสูตรการเรียนที่จัดให้เหมาะสมกับผู้เรียน เช่น หลักสูตรเตรียมทหาร

จะมีหลายหลักสูตรเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้ามาเรียนไม่ว่าอยู่ไกลหรือใกล้ ท่านได้ให้ข้อแนะนำ ดังนี้

 สำหรับนักเรียนที่อยู่ไกล หรือ ต่างจังหวัด ให้สมัครเรียน

1. หลักสูตรอยู่ประจำ เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งด้านวิชาการ และร่างกาย อันจะทำให้ประสบผลสำเร็จสูงสุด 

2. หลักสูตรไปรษณีย์ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านวิชาการเป็นการปูพื้นฐานให้แน่นแล้วจึงมาติวเข้มในช่วงเข้าค่ายเดือนตุลาคม

และ มีนาคม 

สำหรับนักเรียนที่อยู่กรุงเทพฯ ปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียงให้สมัครเรียน

หลักสูตรเรียนวันเสาร์-อาทิตย์  เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกายและวิชาการ   แล้วจึงมาติวเข้มเข้าค่ายเดือนตุลาคม และ

มีนาคม อันจะทำให้ประสบผลสำเร็จเช่นเดียวกัน

   นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรกวดวิชา สำหรับนักเรียนที่ต้องการสอบเข้า โรงเรียนนายสิบทหารบก   จ่าทหารอากาศ     จ่าทหารเรือ

วิทยาลัยพยาบาล 4 เหล่า และโรงเรียนนายร้อยตำรวจหญิง อย่างครบวงจร

   สมดังปณิธานของท่านพลโท เศรษฐ์ภณ ที่กล่าวว่า "A.N.A.P.  เป็นสถาบันฯที่ไม่ได้คิดถึงแต่เรื่องกำไร แต่เราเน้นคุณภาพ

การศึกษาเป็นหลัก ลูกศิษย์ที่มาเรียนที่นี่เช่นหลักสูตรรับรองผลอยู่ประจำ เข้าค่ายนอกจากเรื่องการเรียนแล้วเราจะดูแลเรื่องที่พัก

อาหารการกิน ความเป็นอยู่ ระเบียบวินัย ฝึกพลศึกษาอย่างเข้มข้นแบบสอบจริง รวมไปถึงการพาไปทัศนศึกษาเพื่อเปิดโลกทัศน์

ในการเรียนรู้ เป็นการเพิ่มศักยภาพและเพื่อให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นมากขึ้น" 

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ศูนย์แนะแนวเข้าเตรียมทหาร A.N.A.P.
ที่อยู่ :  1296/24-25 ถนนกรุงเทพ-นนท์ เขตบางซื่อ แขวงบางซื่อ
กรุงเทพฯ    รหัสไปรษณีย์ 10800
เบอร์โทร :  02-585-4177     มือถือ :  081-879-4427
E-mail : AnapAcademy@gmail.com
Website : www.AnapAcademy.com