JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

ไปรษณีย์

หลักสูตรไปรษณีย์ 

ความมุ่งหมาย

เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพแก่นักเรียนที่มีภูมิลำเนาห่างไกล ให้มีขีดความสามารถแข่งขันกับนักเรียนใน กทม สถาบันขอ

แนะนำให้นักเรียนสมัครเรียน "หลักสูตรไปรษณีย์"  เพื่อฟื้นฟูความรู้พื้นฐาน  เอกสารการเรียนมีทั้งหมด  7 ชุด   แต่ละชุด

ประกอบด้วยหลักการ   (คำอธิบาย)   มีแบบทดสอบทุกวิชาให้ฝึกทำ ชุดละประมาณ  250  ข้อพร้อมเฉลย  วิธีคิด  และวิธีทำ

อย่างละเอียด ซึ่งเป็นแนวข้อสอบทั้งหมด เป็นการเรียนปรับพื้นฐานโดยใช้เวลาเรียน  7 เดือน  ช่วงปิดเทอมต้นจึงไปเรียนหลัก

สูตรเข้าค่าย ต.ค.และปิดเทอมปลาย เรียนติวเข้มก่อนสอบในหลักสูตรเข้าค่าย มี.ค. ต่อไป

การดำเนินงาน

1.สรุปหลักการทุกวิชาที่ครอบคลุมและตรงประเด็น   พร้อมตัวอย่าง   แบบทดสอบเหมือนวันสอบจริงมีข้อสอบเก่าทุกปี พร้อมทั้งเก็งข้อสอบใหม่ปีล่าสุด

2.นักเรียนจะได้รับเอกสารชุดที่ 1 ถึงชุดที่ 7 ตามตารางกำหนดวันส่งเอกสาร

3.นักเรียนส่งใบตอบซึ่งทำเสร็จแล้ว (ใบตอบแบบคอมพิวเตอร์จะส่งมาให้พร้อมกับเอกสาร)ไปให้อาจารย์ตรวจตามตารางกำหนด

วันส่งเอกสารซึ่งข้อสอบนี้ควรทำด้วยตนเอง จะได้ประโยชน์ในการสอบแข่งขันเข้านายร้อยตำรวจหญิงเป็นอย่างมาก

4.ถ้ามีปัญหาไม่เข้าใจข้อยาก ให้เขียนจดหมายถามได้ หรือ สอบถามทาง E-mail: AnapAcademy@gmail.com

5.นักเรียนจะได้รับเฉลยชุดที่ 1 พร้อมบทเรียนชุดที่ 2 และชุดต่อไปตามลำดับการจัดส่งเอกสาร

6.คะแนนทดสอบ  อาจารย์จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ   และรวบรวมไว้ทุกชุดเพื่อประเมินผลการเรียน 

   โดยคัดเลือกผู้ได้คะแนนดีไว้กวดวิชาในตอนปิดเทอม (หลักสูตรเข้าค่าย)

วิชาที่สอน

สอน 6 วิชาหลักในการสอบเข้า คือ  คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย และสังคมศึกษา  

เอกสารการเรียนจะประกอบด้วย  สรุปหลักการทุกวิชา และข้อสอบสำหรับฝึกทดสอบ ชุดละประมาณ 250 ข้อพร้อมทั้งเฉลยละเอียด

แสดงวิธีทำวิธีคิดทุกข้อทุกวิชา

(นักเรียนจะได้รับประโยชน์อย่างมากจากการฝึกทำข้อสอบโดยตรงถึง 1,700 ข้อ รวมทั้งชุดเก็งข้อสอบปีล่าสุด)

สถานที่เรียน - เวลาเรียน

ศึกษาด้วยตนเองที่บ้านตามตารางปฏิบัติ / เริ่มเรียน 15 ส.ค. 59 - 10 ม.ค. 60

ค่าเรียน

หลักสูตรเรียนทางไปรษณีย์ 3,000 บาท

การชำระค่าเรียน

ชำระครั้งเดียวตามค่าเรียนที่กำหนด  วิธีการชำระค่าเรียนและขั้นตอนการสมัคร

สิทธิพิเศษ

1.  นักเรียนที่สมัครหลักสูตรนี้ไม่เกิน 15 ส.ค. ได้ส่วนลด 500 บาท  เหลือ 2,500 บาท

2.  นักเรียนที่เรียนหลักสูตรนี้แล้วสมัครเรียนหลักสูตรเข้าค่ายมีนาคม  ได้รับส่วนลด 1,500 บาท