JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

เสาร์-อาทิตย์ เทอม 1

หลักสูตรเสาร์-อาทิตย์ เทอม 1 

     ความมุ่งหมาย

1. เพื่อให้นักเรียนในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียงได้เข้ามาเรียนตั้งแต่ต้น  เป็นการฟื้นฟูความรู้ ปรับพื้นฐาน

   ทางด้านวิชาการ รวมไปถึงการเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนถึงวันสอบ

2. เพื่อตรวจสอบความบกพร่องของนักเรียนทั้งทางวิชาการและในส่วนร่างกาย แล้วแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดหาย 

   ซึ่งจะทำให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการสอบ

3. เพื่อฝึกระเบียบวินัยแก่นักเรียนให้อยู่ในระเบียบวินัย รวมทั้งฝึกให้ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

     การดำเนินงาน

1. สอนโดยคณาจารย์จาก 4 เหล่าทั้งคณะ  แต่ละท่านมีประสบการณ์การสอนมานานกว่า 15 ปี  สามารถวิเคราะห์ข้อสอบได้

   ตรงแนวที่สุด เป็นที่เชื่อถือของผู้ปกครองของผู้ที่สอบได้จำนวนมาก

2. สอนทุกวิชาที่สอบคัดเลือก รวมภาคพลศึกษา และตรวจร่างกาย

3. ระหว่างเรียนมีการทดสอบภาควิชาการทุกวิชาสม่ำเสมอ   เพื่อให้นักเรียนคุ้นเคยฝึกทำโจทย์ที่ตรงแนวข้อสอบจริง โดยใช้

    กระดาษคำตอบเหมือนวันสอบคัดเลือกผลการทดสอบภาควิชาการจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบโดยตรงภายใน 3วันหลังสอบ

4. สอนพลศึกษาทุกประเภทที่สอบเข้า  มีทดสอบพลศึกษาและทดสอบว่ายน้ำเดือนละ  2 ครั้ง   อาจารย์ผู้ฝึกจะสอนเทคนิค

    และวิธีการอย่างถูกต้อง เพื่อให้นักเรียนสามารถทำคะแนนในการสอบรอบสองได้ดีเยี่ยม

     วิชาที่สอน

1. 
สอน 5  วิชาหลัก  คือ คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย

2. สอนพลศึกษา  8 สถานี, สอนว่ายน้ำ

     สถานที่เรียน - เวลาเรียน

เรียนที่ศูนย์แนะแนวเข้าจ่าทหารอากาศ  A.N.A.P. 1296/24 - 25  ถ.กรุงเทพ-นนท์  บางซื่อ  กรุงเทพ 10800

เริ่มเรียน  11 มิ.ย.59 - 18 ก.ย.59  ตั้งแต่ 09.00 น. - 16.00 น. (ห้องเรียนปรับอากาศ)

     หลักสูตร มี 2 ประเภท ได้แก่

1.  เรียนเทอม 1 วันเสาร์   หรือ วันอาทิตย์ (เรียน 1 วัน) ค่าเรียน 8,500 บาท

2.  เรียนเทอม 1 วันเสาร์  และ วันอาทิตย์ (เรียน 2 วัน) ค่าเรียน 15,000 บาท

     การชำระค่าเรียน

นักเรียนที่ประสงค์จะสมัครเรียนหลักสูตรนี้  ให้ทำการจองที่เรียนล่วงหน้า จำนวน 5,000 บาท

ส่วนที่เหลือให้มาชำระวันรายงานตัวเข้าเรียน     วิธีการชำระค่าเรียนและขั้นตอนการสมัคร

     สิทธิพิเศษ

1.  ศิษย์เก่า A.N.A.P. สมัครเรียนวันเสาร์ และ วันอาทิตย์เทอม 1  ได้ส่วนลด 1,000 บาท

2.  นักเรียนที่สมัครเรียนหลักสูตรนี้ มีที่พัก นอนปรับอากาศ ในคืนวันศุกร์ และวันเสาร์ (ชำระเพิ่ม 1,500 บาท)

3.  นักเรียนจะได้รับการฝึก-ทดสอบพลศึกษา และว่ายน้ำ  
หลังเลิกเรียนภาควิชาการทุกวันเสาร์