ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletเกี่ยวกับโรงเรียนเตรียมทหาร
bulletการสอบคัดเลือก
bulletข้อพิจารณาและคำแนะนำ
dot
dot
bulletตารางรวมหลักสูตร
bulletหลักสูตรอยู่ประจำตลอดปี
bulletหลักสูตรเสาร์-อาทิตย์ ตลอดปี
bulletหลักสูตรเสาร์-อาทิตย์ เทอม 1
bulletหลักสูตรเสาร์-อาทิตย์ เทอม 2
bulletหลักสูตรไปรษณีย์
bulletหลักสูตรเข้าค่ายตุลาคม
bulletหลักสูตรเข้าค่ายมีนาคม
dot
dot
bulletโรงเรียนเตรียมทหาร
bulletโรงเรียนนายร้อย จปร.
bulletโรงเรียนนายเรืออากาศ
bulletโรงเรียนนายเรือ
bulletโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
dot

dot
dot
dot
bulletClik ดูรูปทั้งหมด
หลักสูตรไปรษณีย์

 

     ความมุ่งหมาย

เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพแก่นักเรียนที่มีภูมิลำเนาห่างไกล ให้มีขีดความสามารถแข่งขันกับนักเรียนใน กทม สถาบันขอแนะนำ

ให้นักเรียนสมัครเรียน "หลักสูตรไปรษณีย์"  เพื่อฟื้นฟูความรู้พื้นฐาน  เอกสารการเรียนมีทั้งหมด  7 ชุด   แต่ละชุดประกอบด้วย

หลักการ   (คำอธิบาย)   มีแบบทดสอบทุกวิชาให้ฝึกทำ ชุดละประมาณ  250  ข้อพร้อมเฉลย  วิธีคิด  และวิธีทำอย่างละเอียด 

ซึ่งเป็นแนวข้อสอบทั้งหมด เป็นการเรียนปรับพื้นฐานโดยใช้เวลาเรียน  7 เดือน  ช่วงปิดเทอมต้นจึงไปเรียนหลักสูตรเข้าค่าย ต.ค.

และปิดเทอมปลาย เรียนติวเข้มก่อนสอบในหลักสูตรเข้าค่าย มี.ค. ต่อไป

     การดำเนินงาน

1.สรุปหลักการทุกวิชาที่ครอบคลุมและตรงประเด็น   พร้อมตัวอย่าง   แบบทดสอบเหมือนวันสอบจริงมีข้อสอบเก่าทุกปี พร้อมทั้ง

เก็งข้อสอบใหม่ทุกเหล่าทัพ 

2.นักเรียนจะได้รับเอกสารชุดที่ 1 ถึงชุดที่ 7 ตามตารางกำหนดวันส่งเอกสาร

3.นักเรียนส่งใบตอบซึ่งทำเสร็จแล้ว (ใบตอบแบบคอมพิวเตอร์จะส่งมาให้พร้อมกับเอกสาร)ไปให้อาจารย์ตรวจตามตารางกำหนด

วันส่งเอกสารซึ่งข้อสอบนี้ควรทำด้วยตนเอง จะได้ประโยชน์ในการสอบแข่งขันเข้า ร.ร.เตรียมทหารมาก

4.ถ้ามีปัญหาไม่เข้าใจข้อยาก ให้เขียนจดหมายถามได้ หรือ สอบถามทาง E-mail: AnapAcademy@gmailcom

5.นักเรียนจะได้รับเฉลยชุดที่ 1 พร้อมบทเรียนชุดที่ 2 และชุดต่อไปตามลำดับ

6.คะแนนทดสอบ  อาจารย์จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ   และรวบรวมไว้ทุกชุดเพื่อประเมินผลการเรียน  โดยคัดเลือกผู้ได้คะแนนดีไว้

กวดวิชาในตอนปิดเทอม (หลักสูตรเข้าค่าย)

     วิชาที่สอน

สอน 5 วิชาหลักในการสอบเข้า คือ  คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย และสังคมศึกษา   เอกสารการเรียน

จะประกอบด้วย  สรุปหลักการทุกวิชา และข้อสอบสำหรับฝึกทดสอบ ชุดละประมาณ 250 ข้อพร้อมทั้งเฉลยละเอียด แสดงวิธีทำ

วิธีคิดทุกข้อทุกวิชา

(นักเรียนจะได้รับประโยชน์อย่างมากจากการฝึกทำข้อสอบโดยตรงถึง 1,700ข้อรวมทั้งชุดเก็งข้อสอบทั้ง 4 เหล่า)

     สถานที่เรียน - เวลาเรียน

ศึกษาด้วยตนเองที่บ้านตามตารางปฏิบัติ / เริ่มเรียน 1 ส.ค. 57 - 10 ม.ค. 58

        ค่าเรียน

หลักสูตรเรียนทางไปรษณีย์ 3,000 บาท

     การชำระค่าเรียน

ชำระครั้งเดียวตามค่าเรียนที่กำหนด  วิธีการชำระค่าเรียนและขั้นตอนการสมัคร

      สิทธิพิเศษ

1.  นักเรียนที่สมัครหลักสูตรนี้ไม่เกิน 15 ส.ค. ได้ส่วนลด 500 บาท  เหลือ 2,500 บาท

2.  นักเรียนที่เรียนหลักสูตรนี้แล้วสมัครเรียนหลักสูตรเข้าค่ายมีนาคม  ได้รับส่วนลด 1,500 บาท

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ศูนย์แนะแนวเข้าเตรียมทหาร A.N.A.P.
ที่อยู่ :  1296/24-25 ถนนกรุงเทพ-นนท์ เขตบางซื่อ แขวงบางซื่อ
กรุงเทพฯ    รหัสไปรษณีย์ 10800
เบอร์โทร :  02-585-4177     มือถือ :  081-879-4427
E-mail : AnapAcademy@gmail.com
Website : www.AnapAcademy.com